Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel (NAVO), België

Permanente Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de NAVO (PV NAVO) is er om de Nederlandse belangen bij de NAVO te behartigen. Een onderdeel hiervan is het Nederlandse bedrijfsleven te adviseren en om de bedrijven te assisteren bij het bereiken van nieuwe en succesvolle overeenkomsten met de NAVO.

Via deze informatie wil de PV NAVO het Nederlandse bedrijfsleven een stap verder helpen.

De organisatie van de PV NAVO weerspiegelt de structuur van de diverse comités en werkgroepen binnen NAVO. In alle comités en werkgroepen van de NAVO worden de belangen van de landen behartigd door een nationale vertegenwoordiger. Iedere vertegenwoordiger heeft namens zijn/haar land één stem, en voor een besluit moeten alle 28 vertegenwoordigers het met elkaar eens zijn.

Een deel van deze comités is gericht op de financiën van de NAVO. Deze comités kunnen alleen besluiten nemen over gemeenschappelijke financiering waarbij alle NAVO-landen betrokken zijn. Twee belangrijke comités die besluiten nemen over investeringen en financiën bij de NAVO zijn het investeringscomité en het budgetcomité.

De Nederlandse vertegenwoordiger in het investeringscomité is het eerste aanspreekpunt voor het Nederlandse bedrijfsleven. De contactgegevens van deze Nederlandse vertegenwoordiger staan onder ‘Contact’.

Disclaimer
Met alle aandacht en zorgvuldigheid is gewerkt aan de informatie op deze webpagina. Toch kan het zijn dat er eventuele fouten of misleidende verklaringen staan. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Zie ook