Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel (NAVO), België

Nieuws

1 t/m 10 van 23

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Website under construction

This website is under construction. The new site will be available end of January, beginning of February 2017. This site won't be updated anymore.

2 Visit to NATO by His Majesty the King of the Netherlands

Visit to NATO by His Majesty the King of the Netherlands on Thursday, December 17th 2015

3 Uitreiking officierskruizen

Uitreiking officierskruizen voor eervolle, langdurige dienst als officier door de Permanente Militaire Vertegenwoordiger bij de NAVO en EU, Luitenant-generaal G.J. Broeks.

4 Statement by the NAC

Statement by the North Atlantic Council in response to the terrorist attack in Paris

5 Ploumen: eerlijke economische groei

De extreme armoede op de wereld is sinds de eeuwwisseling fors gedaald. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter geworden. Die grotere ongelijkheid belemmert mensen om een goed bestaan op te bouwen, remt economische groei en leidt tot conflicten. Terwijl er al meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in haar beleidsagenda 2016 nog meer in om deze negatieve trend een halt toe te roepen.

6 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’

7 Impressie Open Doors NFIU in Vilnius

Op 09-07-2015 vond in Vilnius een open doors plaats van het nieuw opgezette NATO Force Integration Unit.

8 Bijeenkomst Ministers van Defensie

Op 24 en 25 juni bracht Minister Jeanine Hennis-Plasschaert een bezoek aan de NAVO. Defensieministers van de NAVO-lidstaten kwamen bijeen in het NAVO-hoofdkwartier.

9 International Women's Day 2015

March 8th, 2015: International Women's Day.

10 Onderscheiding voor Nederlandse Patriot inzet

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando heeft een legeronderscheiding gekregen voor het optreden tijdens de Patriotmissie in Turkije.